Fransa’da Eğitim Bursları

Émile-Boutmy Bursu

Sciences Po, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden başvura en iyi uluslararası öğrencileri kabul etmek için Science Po’nun (1871) kurucusunun adını taşıyan Émile-Boutmy bursunu düzenledi. Émile-Boutmy bursu, başvurulan program için istenen niteliklere en uygun adaylara verilen bir mükemmellik bursudur. Sadece Avrupa Birliği dışı öğrencileri kapsaması Türkiye’den başvuran öğrenciler için bir avantajdır.

Emile Boutmy Lisans Programı, 3 yıllık lisans eğitimi için 3,000 € ile 12.300 € arasında değişen tutarlarda olabilir. İstisnai olarak, Kolej’in üç yılını kapsayacak şekilde 19.000 € ‘luk bir burs da verilebilir. Yüksek Lisans seviyesinde, Emile Boutmy bursu yıllık olarak 10.000 € ‘luk bir hibe ya da Yüksek Lisans programlarının her biri yılı için 5.000 €’ luk bir katkı olabilir.

Burs başvuru son tarihleri lisans programlarında Mayıs ayı, yüksek lisanslarda Ocak ayıdır.

Eiffel Üstün Başarı Burs Programı

Bu burs “Akademik üstün başarı” bursu olarak ifade edilebilecek bir destektir ve sadece yüksek lisans ve doktora düzeylerinde verilmektedir. Eiffel bursu akademik açıdan en başarılı uluslararası adaylara tahsis edilmiştir. Burs kriterleri arasında yaş limitleri vardır ve Master programlarında üst sınır 30 yaş, doktora da ise 35 yaştır.

Eiffel bursu şu alanlarda akademik çalışma yapan öğrencilere verilir :

Hukuk, ekonomi ve yönetim, siyasal bilimler, mühendislik bilimleri ve temel bilimler (matematik, fizik, kimya ve biyoloji), nano ve biyoteknoloji, çevre bilimleri, bilişim ve iletişim teknolojileri ve iletişim vb

Burs süreci Ekim ayında başlamaktadır ve Ocak ayında sona ermektedir.

Erasmus Mundus Bursları

Avrupa birliği eğitim Komisyonu tarafından organize edilmiş olan Erasmus öğrenci değişim programları yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrencilere burs desteği sağlamaktadır. Erasmus Munduz adı verilen bu burslara AB ve AB dışından gelen öğrenciler aday olabilirler. Burslar, sosyal bilimler, mühendislik bilimleri, temel bilimler vb alanlarda yüksek lisans veya doktora çalışması yapan öğrencilere tahsis edilmekteler.

Bu bursa başvuru süreci akademik programların türüne göre değişebilmektedir bu nedenle resmi sitesinden takip edilmelidir.