Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Genelde Fransa’dan söz edildiğinde, ülke imajı olarak zihnimize öncelikle Paris, turizm, kültür, sanat, Fransız mutfağı gelebilir. Ancak Fransa nitelikli eğitim kurumları ve akademik kadrolarıyla da Dünya’da çok önemli ve saygın bir yere sahiptir.

Bu alanda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin ardından en çok yabancı öğrenci çeken ülkedir. Genel bir rakam verecek olursak, Fransa’da yükseköğrenim gören 2 milyon civarındaki öğrencinin yaklaşık 250.000’ini

Dünya’nın dört bir yanından gelen yabancı öğrenciler oluşturmaktadırlar.

Fransa’da yüksek eğitimin önde gelen avantajlarından biri kuşkusuz devlet üniversitelerinde görece çok düşük bir yıllık harç ücreti ile öğrenim görebilme imkanıdır. Ortalama bir rakam olarak, sadece 350-400 avro gibi bir ücret karşılığında yılık kayıt, sağlık sigortası ve üniversitelerin tüm sosyal ve sportif imkanlarından yararlanma imkanı da sunulmaktadır.

Özünde, bu uygun eğitim ücreti, Fransa’nın geleneksel bir sosyal politikası olarak fırsat eşitliğini koruma ilkesine dayanmaktadır. Bu çerçevede, Fransız Devleti tarafından yüksek eğitime öğrenci başı yaklaşık yıllık 15.000 avro ek katkı sağlanmaktadır.

Fransa’da eğitime verilen bu destekte, İngiltere, ABD vb. ülkelerde olduğu gibi sadece kendi vatandaşları lehine ve yabancı öğrenciler aleyhine bir ücret ayrımcılığı söz konusu değildir.

Bu yüksek eğitim kalitesine ve uygun eğitim ücretlerine ek olarak; bilindiği üzere Fransa, tüm Dünya’dan aydınların, sanatçıların ikinci vatanları olarak yerleşip yaşamış oldukları bir ülkedir. Bu özelliği ile de yabancı öğrencilerin kolaylıkla sosyal yaşama adapte olabilecekleri ve kendilerini en az “yabancı” hissedecekleri ülkelerin başında gelmektedir.

Fransız yüksek öğretim sistemi ülkemizden farklı olarak değişik kategorilerde faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumlarını içermektedir.

Ülke çapında 83 devlet üniversitesi ve birçok özel üniversite eğitim vermektedir. Ayrıca, üniversitelerin dışında yüksek öğretim veren “Grandes Ecoles” (“Büyük Ekoller”) adı verilen Yüksek Öğrenim kurumları bulunmaktadır. Büyük Ekoller, mühendislik, ticaret, siyaset, ekonomi gibi alanlarda çok yüksek nitelikli bir eğitim sunan ve diploması Dünya çapında büyük bir prestije sahip yüksek öğrenim kurumlarıdır.

Tüm Fransız Yüksek Öğretim Kurumları gibi Büyük Ekoller’deki eğitim kalitesi devlet güvencesindedir ve sadece Fransa’dan değil tüm Dünya’dan en başarılı öğrencilerin aday oldukları ve giriş sınavlarına hazırlandıkları eğitim kurumlarıdır.

Üniversiteler ve Büyük Ekoller dışında, iki ya da üç yıllık olarak düzenlenmiş olan eğitim programları ile “Teknik Formasyonlar” da yüksek öğrenim kurumları ardasında yer almaktadırlar. Bu okullar, iş dünyası, sanayi veya hizmet sektörlerine nitelikli uzman kazandırmayı amaçlamaktadırlar. Teknik Formasyonları özellikle daha kısa süreli bir öğrenim döneminin ardından çalışma hayatına girmek isteyen öğrenciler tercih etmektedirler.

Üniversitelerde ise eğitim üç seviyede düzenlenir:
Lisans eğitimi altı yarıyıldan oluşan bir süreçtir. Bu sürenin sonunda öğrencilerin 180 ECTS kredisi elde etmeleri gerekmektir.

3 yıllık Lisans dönemini ardından dördüncü yıl olarak M1 Uzmanlık akademik yılı gelmektedir. M2 adı verilen beşinci yıl ise Master derecesinin alındığı yıldır.

Dolayısıyla, Fransa’da yüksek öğrenim gören bir öğrenci, beş yıllık eğitimin sonunda lisans ve master derecesine ulaşmaktadır. Master seviyesinde uzmanlaşma eğitimi görmek isteyen yabancı öğrenciler, Lisans eğitimlerinin ardından doğrudan Master sınıflarına kabul edilebilirler. Bu dönemin ardından minimum 3 yıl süren Doktora eğitimine başlanabilir.

Grandes Ecoles’lerde eğitim ortalama 5 yıllık sürmekte ve bu eğitim öncesi genellikle öğrenciler bu eğitime hazırlık olarak iki yıllık bir ön eğitim de almaktadırlar.

Öncelikle, Fransa Yüksek Öğretim Kurumlarına başvuru dosya üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla, öğrenci adayının özgeçmişini, tüm akademik derecelerini ve başarı düzeylerini, dil yetkinliklerini hatta sosyal etkinlik bilgilerini de içeren kapsamlı bir dosya oluşturulması gerekmektedir.

Ancak, tüm bu belge ve bilgilerin yanı sıra asıl stratejik husus, aday öğrencinin akademik ve profesyonel hedeflerini en etkileyici şekilde anlattığı motivasyon mektubu metinlerinin yazımı konusudur. Bu metinlerin yazımında özellikle değerlendirmede dikkate alına tüm öğelere yer verilmesi ve ilgili metinlerin en doğru ve resmi Fransızcayla kaleme alınması gerekmektedir.

Bu metinlerde, öğrenci adayının ilgili eğitim dalını neden seçtiği; bu eğitimi neden ilgili üniversitede almak istediği ve eğitimi sonrası kariyer hedefleri ile ilgili ne kadar bilinçli ve idealist olduğu kabul komitesince öncelikle dikkate alınan hususlardır.

Bu dosyada elbette aday öğrencinin Fransızca dil seviyesini kanıtlayan belgeler (özellikle DELF – DALF sınavlarında elde edilen dereceler) de yer almalıdır. Fransa’da Yüksek Öğrenim görmek için alt dil yetkinlik sınırı DELF sınav sistemindeki B2 düzeyidir. Ülkemizdeki Fransız Okullarından başvuru yapan öğrenciler için bu düzey sınavsız elde edilmiş sayılmaktadır. Ancak Fransız Okulları dışından başvuran öğrencilerin DELF sınavından B2 derecesini elde etmeleri gerekmektedir.

Öte yandan, tüm bu dosya hazırlanma süreçlerine ek olarak; Büyük Ekoller(Grandes Ecoles), Fransa’da en yüksek yetkinlik ve prestije sahiptirler ve öğrenci kabullerinde ayrı giriş sınavları ve mülakat aşamaları da düzenlemektedirler.

Ancak Fransız Devlet üniversiteleri, tüm uluslararası yabancı öğrenci başvurularını “Campus France” merkezi internet portalı üzerinden gönderilen dosyaların değerlendirilmesi ile yürütmektedirler.

Fransa’da veya başka bir Fransızca konuşulan ülkede eğitim görmek için ülkemizde farklı kentlerde bulunan Fransız okullarından mezun olmak bir ön şart değildir.

Ancak, elbette Fransa’da yüksek öğretim tamamen Fransızca olarak yapıldığından (az sayıdaki İşletme, Finans, Turizm gibi alanlarda İngilizce eğitim veren yüksek öğrenim kurumları dışında); Fransızca dilinde yeterlilik önemli bir ön şarttır.

Bu amaçla, Fransa’da başvurulan yüksek öğrenim kurumlarına Fransızca dil yeterliliğini kanıtlayan DELF sınavı derecesi de önemli bir belge olarak sunulmalıdır.

Genelde, DELF sınavından elde edilen B2 seviyesi yüksek öğrenim kurumlarınca talep edilen minimum düzeydir. Bu düzeyin üzerinde bir dereceye sahip olunması, elbette ortaöğretim ve lise başarı düzeylerinin yanında kabul için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Bu olgular dikkate alındığında, Fransa’ya yapılan yüksek öğrenim başvurularında Fransız Okullarından mezuniyet değil ancak ileri düzey Fransızca bilgisi çok önemli bir kriterdir. Bu konuda, öğrenci adaylarımıza gerek ülkemizde, gerekse de Fransa’da (veya başka bir Frankofon ülkede) dil eğitimi görerek Fransa’daki akademik eğitimlerine alt yapı hazırlamalarını tavsiye ediyoruz.

Öte yandan başta belirttiğimiz gibi çok yaygın olmasa da Fransa’da İngilizce olarak eğitim yapan yüksek öğretim programları da mevcuttur. Özellikle, özel üniversiteler ve Grandes Ecoles (Büyük Ekoller) bünyesinde İşletme, Finans, Turizm gibi alanlarda İngilizce öğretim yapan programlar da bulunmaktadır.

Belirttiğimiz üzere Fransız Devlet Üniversitelerinde eğitim görme maliyeti yıllık ortalama 500 avroyu geçmeyen bir tutardır. Bu yıllık düşük harç bedeline sağlık sigortasının da dahil olduğunu vurgulamak gerekir.

Bu olgular dikkate alındığında ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere oranla Fransa’da eğitim masrafları oldukça makul kalmaktadır.

Bu olgular dikkate alındığında ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere oranla Fransa’da eğitim masrafları oldukça makul kalmaktadır.

Barınma dışında, beslenme ve ulaşım giderleri de aylık öğrenci bütçesi için önemli giderlerdir. Ancak bu konularda Fransa, en baştan beri altını çizdiğimiz sosyal devlet ilkesi içerisinde öğrencilere özel fiyatlar sunan yemekhaneler ve toplu taşıma indirimleri de sağlamaktadır.

Sonuç olarak, ortalama bir rakam verilirse, Paris ve diğer büyük kentler için 1000 -1200 avro ve üzeri diğer görece küçük kentler için 800 avro civarı bir aylık masraf öngörülmelidir.

Fransa yasalarına göre öğrenim amaçlı olarak ülkede bulunan yabancılar, yılda toplam 964 saat, yani haftada 20 saat çalışma hakkına sahiptirler. Aynı yasa Fransız uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.

Bu çalışma faaliyeti mutlaka bir sözleşme ile belgelenmeli ve sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır.

Fransa’da bu yasal çerçevede öğrenciler eğitimlerine paralel olarak, yarı zamanlı olarak birçok alanda çalışabilmektedirler.

Bu süresi sınırlı resmi çalışma faaliyetlerinin dışında, uygulama formasyonları gerektiren birçok öğretim dalında öğrencilerin staj dönemleri olmaktadır ve bu staj uygulamaları ücretli olabilmektedir.

Dolayısıyla, haftalık 20 saatlik çalışma hakkına ek olarak, öğrenciler kimi zaman birçok ay sürebilen staj dönemlerinde de düzenli bir gelir elde etme imkanına sahip olabilmektedirler.

Fransa Eğitim Merkezi (FR-EM), Türkiye ile Fransa arasındaki tüm öğrenim hareketliliklerinde her iki ülke öğrencilerine kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunan bir kurumudur. Bu hizmetlerin en başında, eğitim, barınma ve kariyer imkanları ile ilgili danışmanlıklar gelmektedir.

Danışmanlık hizmetlerimiz, Türk öğrenci adaylarının Fransa’nın yanında tüm diğer “Francophone” ülkelerdeki (Fransa, Belçika, İsviçre ve Kanada) eğitim projelerini yönlendirmeyi ve yönetmeyi de kapsamaktadır.

İstanbul ve Paris’te bulunan ofisleri ve uzman danışman ve eğitmenleriyle, FR-EM, bu alanda referans bir adres olarak, ülkemiz ve Fransa arasında eğitim alanında bir köprü misyonu üstlenmiştir.

Merkezimiz, başvuru dosyanız ve belgelerinizin en mükemmel şekilde hazırlanmasından; eğitiminiz, barınmanız, staj olanaklarınız ve yabancı öğrenci statünüze ilişkin tüm bürokratik prosedürlerinize kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm aşamalarda hizmet vermektedir. Böylece Fransa ve diğer Fransızca konuşulan ülkelerdeki eğitim ve kariyer projelerinize en kapsamlı ve profesyonel desteği sağlamaktadır.

Tüm bu profesyonel danışmanlık hizmetlerimizin neticesinde, 2012-2013 akademik döneminde de başvuru süreçlerini yönettiğimiz öğrencilerimizin tümü Fransa ve diğer Fransızca konuşulan ülkelerin önde gelen üniversitelerinden kabul almışlardır. Arzu eden öğrencilerimize eğitim gördükleri kentlerde barınma, kayıt ve oturum izni ve akademik destek gibi hizmetler de sunulmuştur.

FR-EM tüm eğitim sürecinizde yanınızda olduğu gibi, Fransa yükseköğretim kurumlarının talep ettiği dilsel ve akademik altyapıyı edinmeniz için Fransızca öğretim programları da organize etmektedir. Bu programlarımız, DELF ve KPDS gibi sınavlardan gerekli dereceleri alabilmeniz için özel olarak düzenlenebilmektedir.

Fransa Eğitim Merkezi, Fransa, İsviçre ve Kanada’da bulunan birçok Dil Okullarının ve Yaz Kamplarının da temsilciliğini yapmaktadır. Fransızca düzeylerini ilerletmek isteyen öğrencilerin ve profesyonellerin yurtdışında Fransızca kursları almalarını organize etmektedir.

Kurumumuz, ayrıca Fransız Okullarında eğitim gören öğrencilerin, tüm sayısal ve sosyal ders konularında Fransızca olarak takviye alabilecekleri bir adrestir. Tecrübeli uzman eğitmen kadromuz, birçok öğrencimizin okul başarılarına büyük destekler sağlamışlardır. Yine bu perspektifte, merkezimizin eğitim faaliyetleri arasında Galatasaray Üniversitesi “İç Sınavına” hazırlanmak isteyen öğrenci adayları için spesifik hazırlık programları da yer almaktadır.

Fransa Eğitim Merkezi, her yıl geleneksel olarak Brüksel ve Paris kentlerine eğitim gezileri düzenlemekte ve Türk öğrencilerin bu başkentlerdeki çeşitli üniversiteleri ve Uluslararası Önemli Kurumları ziyaret etmelerini sağlamaktadır.