Fransızca Dil Eğitim Programları

Fransızca, Dünya’nın en çok ilgi gören ve geniş bir coğrafyada konuşulmakta olan bir dildir. Tarihi olarak Türkiye ve Fransa arasındaki ticari ve kültürel ilişkiler çok köklü bir geçmişe dayanmaktadır.

Günümüzde Fransızca, Fransa’nın dışında Belçika, İsviçre ve Kanada’nın çeşitli bölgelerinde ve bazı Afrika ve diğer eski Fransız sömürgelerinde resmi veya yarı-resmi dili statüsündedir. Dolayısıyla, Fransızca öğrenimi hem Türk-Fransız partnerliğindeki firmalarda hem de Dünya’nın Fransızca konuşulan bölgelerindeki kariyer fırsatları için önemli bir avantajdır.

Kurumlar Ve Yetişkinler İçin Fransızca Dil Eğitim Programları

Bütün ingilizce kelimelerin yarısı yani %40-50’si Fransızca’dan gelmektedir. Fransızca eğitimi size çok ulusu edebi eserlerle karşılaşmanızı sağlar ve böylelikle edebiyat, sanat ve tarihe karşı hayranlığınızın çoğalmasına sebep olur. Fransızca dünyanın en çok bilinen dillerindendir. Uluslararası toplumların ve diplomasinin dili olarak tek rakibi İngilizce’dir.

Fransızca öğretimi Fransız devleti makamlarınca çok önem verilen bir uluslararası kültür politikasıdır. Bu nedenle Fransızca öğretim programları ve metotları çok titiz pedagojik standartlara göre hazırlanmaktadır. Bu pedagojik ve akademik prensipleri benimsemiş bir kurum olan “Fransa Eğitim Merkezi’nin” (FR-EM) organize ettiği kurslarımıza katılabilirsiniz.

Fransızcada dil yetkinliği genel altı kategoriye ayrılmıştır. A1-A2; B1-B2; C1-C2 düzeyleri giriş, orta ve ileri düzey kategorileri olarak nitelendirilmektedir. Buna göre, Fransızca öğretim programımız farklı hedef ve düzeylerden öğrenci adaylarımıza yönelik olarak hazırlanmıştır. Fransız okullarında öğrenim gören öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek için kurslar; sıfırdan başlayan yetişkinler için öğrenim programlarımız ve Galatasaray Üniversitesi hazırlık, DELF, KPDS gibi spesifik yetkinlik programlarımız da mevcuttur.

Fransızcaya ilgi duyuyor ve bu güzel dili en doğru metotlarla en hızlı sürede öğrenmek istiyorsanız sizleri de kurslarımıza davet ediyoruz!