Fransa Eğitim Merkezi

Fransız Eğitim sisteminin dünyanın en iyilerinden biri olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Günümüzde, Fransız eğitim sisteminin dünyadaki en başarılı sistemlerden biri olduğunu ve belirli alanlarda bir dünya lideri olduğunu söylemek hala geçerliliğini koruyor. OECD’ye göre, Fransa’nın eğitim sistemi diğer gelişmiş ülkelerle benzer standartlara sahip.

Fransa’da 6 ila 16 yaşları arasında eğitim zorunludur, ancak çocukların büyük çoğunluğu 6 yaşından önce, genellikle 2 yaş civarında eğitime başlar. 18-21 yaş grubunun %50’sinden fazlası Fransa’da tam zamanlı bir üniversitede veya bir mesleki eğitim kurumunda eğitim görmektedir. Fransa’daki tüm öğrencilerin %64’ü ortaöğretimini tamamlayıp bakalorya olarak bilinen lise bitirme sertifikası sınavlarına girer. Ülkenin resmi hedefi bu oranı %80’e yükseltmektir.

Lise: Geleneksel Fransız lisesi, ortaöğretimin son üç yılını kapsar. İki ana geleneksel lise çeşidi vardır, klasik lise ve teknik lise. Büyük kasaba ve şehirlerde, her iki tür de bulunurken; küçük kasabalarda, teknik liseler bulunmayabilir. Lisenin temel işlevi, öğrencileri bakalorya (veya bac) sınavına girmeye hazırlamaktır.

Teoride, tüm kamu liseleri, ulusal eğitim sistemi çerçevesinde aynı eğitim kalitesini sunar ve özel liseler de aynı kaliteyi sağlamak zorundadır; pratikte ise, bu kesinlikle doğru değildir. Her yıl yayınlanan sıralamalar, Fransa’nın en iyi okulları olarak bilinen birkaç lisenin yüksek performansına dikkat çekmeker: bunlar arasında Lycée Louis-le-Grand veya Paris’te Lycée Henri-IV, Toulouse’da Lycée Fermat bulunur. Bununla birlikte, son yıllarda en üst sıralar, Fransa’nın en büyük özel lisesi olan Paris’teki Collège Stanislas gibi özel liseler tarafından paylaşılıyor.

2010 yılında, Le Figaro gazetesi tarafından yayınlanan Fransız lycée sıralamasında ilk yirmide sadece 6 devlet lisesi yer alırken, l’Etudiant tarafından yayınlanan dergide ise ilk yirmi içerisinde sadece beş devlet lisesi vardı. Lise düzeyinde, öğrencilerin yaklaşık %20’si devlet okullarında, %80’i özel okullardadır.

Mikroteknoloji veya havacılık gibi alanlarda uzmanlaşmış teknik liseler vardır. Bu tip, çok özel alanlarda eğitim veren teknik liseler, genellikle yatılı okullardır, çünkü öğrencileri geniş bir havzadan ve Fransa’nın dört bir yanından gelir.